Återkoppling från lärare

Så här säger lärare som genomfört Berättarministeriets skolprogram:
”Eleverna har framförallt förstått att det inte enbart räcker med att läsa en text. Historiedetektiverna har bidragit till att de verkligen har fått djupdyka in i en berättelse där de fått analysera en hel del själva.”  
”Berättarministeriet bidrar till att öka lusten till att skriva och lära utifrån fantasin. Eleverna utvecklar sina förmågor tillsammans och bidrar utifrån egna förkunskaper i ett kreativt samarbete.”
”Varierande texter inom genrepedagogiken som väcker nyfikenhet. Eleverna skriver för att kommunicera till en specifik men även mystisk mottagare.”
”Språket i breven är jätteviktigt för att det inte ska bli torftigt. De har verkligen varit berikande.”
”Alltså, både xx och jag är lyriska dels för att det är roligt att arbeta med, dels för att det är ett så gediget arbetsmaterial. Vi båda upplever även att eleverna nu blivit duktigare på att ta ut det som är viktiga ledtrådar i breven och att eleverna börjar bli mer observanta på detaljer.”
”Det är ett språkutvecklande arbetssätt som konkretiserar mål i både svenska/SO.”